Objave označene kao: Cjenik usluga - 2024

Članarine - upisnine PSD Giričić, RK Giričić, RSK Giričić, JK Giričić, Ribolovne dozvole, Verifikacije HJS i Vinjete HJS
Odnosi se na članove koji ne koriste usluge Morskog veza ali zato mogu koristiti ostale usluge.
Odnosi se na članove koji su potpisali ugovor o ”Privremenom vezu”  gdje se izračun vezarine radi po cjeniku na mjesečnoj razini.
Odnosi se na članove koji su potpisali ugovor o ”Stalnom vezu” gdje se izračun vezarine radi po cjeniku na godišnjoj razini.