CJENIK USLUGA

Bez veza

Odnosi se na članove koji ne koriste usluge morskog veza ali zato mogu koristiti ostale usluge.

  • članove koji ne koriste usluge Morskog veza mogu koristiti usluge Suhog veza i to najviše 7 radnih dana – ovisno o vremenskim prilikama

Dužina broda

Dnevno € za <=60 dana

Dnevno € za >60 dana

<= 5

1,40

2,80

> 5 <= 6

2,10

4,20

> 6 <= 7

3,10

6,10

> 7 <= 8

4,00

8,00

> 8 <= 9

4,90

9,10

> 9 <= 10

5,90

11,70

> 10 <= 11

6,55

13,20

> 11 <= 12

7,50

15,00

>12 <= 13

8,40

17,00

> 13

9,10

18,50

Koljevka za jedrilice

2,75

5,45

  • cijene su posebno za izvlačenje i posebno za spuštanje
  • uz izvlačenje naplaćuje se prijevoz, pumpa i postavljanje
  • članovi sa privremenim vezom iz Kaštel Gomilice plaćaju kao članovi sa stalnim vezom
  • brodovi se ne vade od 15.06 – 01.09., osim u hitnim slučajevima
  • cijena usluge vađenja – stavljanje motora viljuškarom iznosi 17,00 € – dvije radnje

Dužina broda

Dizalica €

Prijevoz €

VTP pumpa €

Pranje €

Postavljanje €

<= 5

45,00

9,00

9,00

9,00

26,00

> 5 <= 6

60,00

11,00

11,00

11,00

35,00

> 6 <= 7

70,00

14,00

14,00

14,00

39,00

> 7 <= 8

123,00

18,00

18,00

18,00

44,00

> 8 <= 9

164,00

20,00

20,00

20,00

48,00

> 9 <= 10

190,00

22,00

22,00

22,00

53,00

> 10 <= 11

-

25,00

25,00

25,00

62,00

> 11 <= 12

-

26,00

26,00

26,00

67,00

>12 <= 13

-

32,00

32,00

32,00

70,00

> 13

-

35,00

35,00

35,00

79,00