Članarine – dozvole

CJENIK USLUGA

Članarine - dozvole

Članarine i upisnine PSD Giričić, RK Giričić, RSK Giričić, JK Giričić, Ribolovne dozvole, Verifikacije HJS i Vinjete HJS.

Usluga

Cijena €

 Naknada za mobilni ulaz

20,00

 Upisnina PSD

106,18

Usluga

Cijena €

 Članarina Ronilački klub - junior

7,00

 Članarina Ronilački klub - senior

15,00

 Upisnina Ronilački klub - junior

15,00

 Upisnina Ronilački klub - senior

30,00

Usluga

Cijena €

 Članarina HSSRM-a - junior

2,00

 Članarina HSSRM-a - senior

10,00

 Članarina Ribolovni klub

15,00

 Dozvola za 1 dan

7,96

 Dozvola za 150 dana za HRVI

1,33

 Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe

1,33

 Dozvola za 150 dana za osobe od 18 - 65. godine života 

79,63

 Dozvola za 150 dana za umirovljenike ili navršenih 65 g. života

7,96

 Dozvola za 3 dana

19,91

 Dozvola za 7 dana

39,82

 Dozvola za lov na veliku ribu - 1 dan

15,93

 Dozvola za lov na veliku ribu - 3 dana

39,82

 Dozvola za lov na veliku ribu - 7 dana

79,63

 Godišnja dozvola za lov na veliku ribu

92,91

 Godišnja dozvola za osti

13,27

 Godišnja dozvola za parangal

26,54

 Godišnja dozvola za umjetnu rasvjetu

13,27

 Godišnja dozvola za vršu

26,54

 Godišnja ribolovna dozvola HSSRM-a za osobe od 18 - 65. g. života

56,45

 Godišnja ribolovna dozvola HSSRM-a za umirovljenike ili navršenih 65 g.

7,96

 Godišnja ribolovna dozvola za HRVI

1,33

 Godišnja ribolovna dozvola za maloljetne osobe

1,33

 Upisnina Ribolovni klub

30,00

Usluga

Cijena €

 Broj na jedru

15,00

 Članarina Jedriličarski klub - junior

7,00

 Članarina Jedriličarski klub - senior

14,00

 Kotizacija za Kaštelansku regatu

15,00

 Kotizacija za Klupsku regatu

15,00

 Upisnina Jedriličarski klub - junior

15,00

 Upisnina Jedriličarski klub - senior

30,00

 Verifikacija HJS-u do 31.5.

10,00

 Verifikacija HJS-u nakon 1.6.

20,00

 Vinjeta HJS-u

50,00